Polityka swobodnego dostępu

Czasopismo wydawane jest na zasadzie open access na licencji CC BY-ND. Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatne dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.

Zagadnienia etyczne

Autorzy przesyłając tekst do redakcji gwarantują, że samodzielnie napisali oryginalne dzieło naukowe, a jeśli używali fragmentów prac innych autorów, że zostały one odpowiednio zacytowane. Plagiat we wszystkich jego formach jest działaniem nieetycznym i będzie przez redakcję podawany do publicznej wiadomości. Oczekujemy, że rękopisy będą oryginalnymi badaniami, które nie zostały wcześniej opublikowane lub nie są obecnie poddawane ocenie przez inne czasopismo.

Rękopisy z ujawnionymi przypadkami Ghostwritten zostaną przez redakcję odrzucone. Autorstwo powinno być ograniczone wyłącznie do tych osób, które znacząco przyczyniły się do przygotowania koncepcji, wykonania lub interpretacji dostarczonego tekstu. Wszyscy ci, którzy wnieśli znaczący wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy.

Konflikt interesów

Autorzy proszeni są o ujawnienie wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów, w tym wszelkich relacji finansowych, osobistych lub innych z osobami lub organizacjami, które mogłyby niewłaściwie wpływać lub być postrzegane jako mające wpływ na ich pracę. Złożone do druku rękopisy muszą zawierać wszystkie informacje, które można by uznać za potencjalny konflikt interesów.