Recenzenci:

t. 1 (2015)

Konrad Bobiatyński (Warszawa); Richard Butterwick-Pawlikowski (Londyn/Warszawa); Dorota Dukwicz (Warszawa); Sławomir Gawlas (Warszawa); Andrzej Gil (Lublin); Tomasz Jeż (Warszawa); Maciej Jochymczyk (Kraków); Liudas Jovaiša (Wilno); Maria Juda (Lublin); Tomasz Kempa (Toruń); Zigmantas Kiaupa (Wilno); Urszula Kicińska (Kraków); Maria Koczerska (Warszawa); Lidia Korczak (Kraków); Darius Kuolys (Wilno); Karol Łopatecki (Białystok); Adam Moniuszko (Warszawa); Zbigniew Naworski (Toruń); Mikołaj Nikołajew (Sankt Petersburg); Joanna Partyka (Warszawa); Marcin R. Pauk (Warszawa); Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warszawa); Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Wilno); Magdalena Ślusarska (Warszawa); Piotr Węcowski (Warszawa); Jarosław Włodarczyk (Warszawa); Wioletta Zielecka-Mikołajczyk (Toruń); Alina Żórawska-Witkowska (Warszawa).

 

t. 2 (2016)

Marceli Antoniewicz (Częstochowa); Katarzyna Błachowska (Warszawa); Grzegorz Błaszczyk (Poznań); Almut Bues (Warszawa); Anna Czyż (Warszawa); Henryk Gapski (Lublin); Sławomir Gawlas (Warszawa); Andrzej Gil (Lublin); Liudas Jovaiša (Wilno); Vaida Kamuntavičienė (Kowno); Jūratė Kiaupienė (Wilno); Hubert Łaszkiewicz (Lublin); Andrej Macuk (Mińsk); Marian Mikołajczyk (Katowice); Adam Moniuszko (Warszawa); Zbigniew Naworski (Toruń); Mathias Niendorf (Greifswald); Alvydas Nikžentaitis (Wilno); Gintautas Sliesoriūnas (Wilno); Andrzej Stroynowski (Częstochowa); Bogumił Szady (Lublin/Warszawa); Jan Tęgowski (Białystok); Jerzy Urwanowicz (Białystok).

 

t. 3 (2017)

Dr hab. Marceli Antoniewicz (Prof. AJD, IH AJD, Częstochowa); Prof. Tamara Bairašauskaitė (IHL, Wilno); Dr hab. Irena Bieńkowska (Instytut Muzykologii, UW, Warszawa); Dr hab. Konrad Bobiatyński (IH UW, Warszawa); Dr hab. Richard Butterwick-Pawlikowski (UCL, Londyn / IH PAN, Warszawa); Dr Tomas Čelkis (Uniwersytet Wileński, Wilno); Dr hab. Anna Czyż (UKSW, Warszawa); Dr Adam Danilczyk (IH PAN, Warszawa); Dr hab. Marcin Hlebionek (UMK, Toruń); Prof. Maria Kałamajska-Saeed (Warszawa); Prof. Andrzej Karpiński (IH PAN, Warszawa); Prof. Tomasz Kempa (UMK, Toruń); Dr hab. Marzena Liedke (IHiNP UwB, Białystok); Dr Adam Moniuszko (WPiA UW, Warszawa); Dr hab. Zbigniew Naworski (prof. UMK, Toruń); Prof. Krzysztof Pietkiewicz (IW, UAM, Poznań); Dr Sergiej Polechow (IHR RAN, Moskwa); Dr Witold Rodkiewicz (Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa); Dr hab. Mariusz Sawicki (IH UO, Opole); Mgr Jan J. Sowa (WPiA UW, Warszawa); Prof. Andrzej Stroynowski (AJD, Częstochowa); Prof. Dariusz  Szpoper (UWM, Olsztyn); Dr hab. Adam Szweda (UMK, Toruń); Doc. dr Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (IHL, Wilno); Prof. Jan Tyszkiewicz (AH im. A. Gieysztora, Pułtusk); Dr Darius Vilimas (IHL, Wilno); Prof. Andrzej Zakrzewski (WPiA UW, Warszawa)