Reviewers:

vol. 1 (2015)

Konrad Bobiatyński (Warszawa); Richard Butterwick-Pawlikowski (Londyn/Warszawa); Dorota Dukwicz (Warszawa); Sławomir Gawlas (Warszawa); Andrzej Gil (Lublin); Tomasz Jeż (Warszawa); Maciej Jochymczyk (Kraków); Liudas Jovaiša (Wilno); Maria Juda (Lublin); Tomasz Kempa (Toruń); Zigmantas Kiaupa (Wilno); Urszula Kicińska (Kraków); Maria Koczerska (Warszawa); Lidia Korczak (Kraków); Darius Kuolys (Wilno); Karol Łopatecki (Białystok); Adam Moniuszko (Warszawa); Zbigniew Naworski (Toruń); Mikołaj Nikołajew (Sankt Petersburg); Joanna Partyka (Warszawa); Marcin R. Pauk (Warszawa); Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warszawa); Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Wilno); Magdalena Ślusarska (Warszawa); Piotr Węcowski (Warszawa); Jarosław Włodarczyk (Warszawa); Wioletta Zielecka-Mikołajczyk (Toruń); Alina Żórawska-Witkowska (Warszawa)

 

vol. 2 (2016)

Marceli Antoniewicz (Częstochowa); Katarzyna Błachowska (Warszawa); Grzegorz Błaszczyk (Poznań); Almut Bues (Warszawa); Anna Czyż (Warszawa); Henryk Gapski (Lublin); Sławomir Gawlas (Warszawa); Andrzej Gil (Lublin); Liudas Jovaiša (Wilno); Vaida Kamuntavičienė (Kowno); Jūratė Kiaupienė (Wilno); Hubert Łaszkiewicz (Lublin); Andrej Macuk (Mińsk); Marian Mikołajczyk (Katowice); Adam Moniuszko (Warszawa); Zbigniew Naworski (Toruń); Mathias Niendorf (Greifswald); Alvydas Nikžentaitis (Wilno); Gintautas Sliesoriūnas (Wilno); Andrzej Stroynowski (Częstochowa); Bogumił Szady (Lublin/Warszawa); Jan Tęgowski (Białystok); Jerzy Urwanowicz (Białystok).

vol. 3 (2017)

Marceli Antoniewicz (IH AJD, Częstochowa); Tamara Bairašauskaitė (IHL, Wilno); Irena Bieńkowska (Instytut Muzykologii, UW, Warszawa); Konrad Bobiatyński (IH UW, Warszawa); Richard Butterwick-Pawlikowski (UCL, Londyn / IH PAN, Warszawa); Tomas Čelkis (Uniwersytet Wileński, Wilno); Anna Czyż (UKSW, Warszawa); Adam Danilczyk (IH PAN, Warszawa); Marcin Hlebionek (UMK, Toruń); Maria Kałamajska-Saeed (Warszawa); Andrzej Karpiński (IH PAN, Warszawa); Tomasz Kempa (UMK, Toruń); Marzena Liedke (IHiNP UwB, Białystok); Adam Moniuszko (WPiA UW, Warszawa); Zbigniew Naworski (prof. UMK, Toruń); Krzysztof Pietkiewicz (IW, UAM, Poznań); Sergiej Polechow (IHR RAN, Moskwa); Witold Rodkiewicz (Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa); Mariusz Sawicki (IH UO, Opole); Jan J. Sowa (WPiA UW, Warszawa); Andrzej Stroynowski (AJD, Częstochowa); Dariusz  Szpoper (UWM, Olsztyn); Adam Szweda (UMK, Toruń); Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (IHL, Wilno); Jan Tyszkiewicz (AH im. A. Gieysztora, Pułtusk); Darius Vilimas (IHL, Wilno); Andrzej Zakrzewski (WPiA UW, Warszawa)

 

vol. 4 (2018)

 

Natalia Biłous (Instytut Historii Ukrainy, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy), Tomasz Chachulski (WNH UKSW, Warszawa), Przemysław Gawron (WPiA UKSW, Warszawa), Zbigniew Hundert (Ośrodek Badań Historycznych, Zamek Królewski w Warszawie), Aleksandr Hrusza (Narodowa Akademia Nauk Białorusi), Ewa Ihnatowicz (Wydział Polonistyki UW, Warszawa), Bernadetta Manyś (IH UAM, Poznań), Anna Michałowska-Mycielska (IH UW, Warszawa), Jakub Niedźwiedź (Wydział Polonistyki UJ, Kraków), Krzysztof Pietkiewicz (Instytut Wschodni UAM, Poznań), Radosław Skrycki (IHiSM Uniwersytetu Szczecińskiego), Jarosław Zawadzki (AGAD)

 

vol. 5 (2019)

 

Ragneda Aliachnowicz (IH NAN Białorusi), Tamara Bairašauskaitė (IHL, Wilno), Konrad Bobiatyński (IH UW), Henryk Jankowski (Wydział Neofilologii UAM), Tomasz Jaszczołt (IH PAN), Andrzej Karpiński (IH PAN), Emilia Kolinko (IPS UW), Karol Łopatecki (WHiSM UwB), Joanna Orzeł (IH UŁ), Aleksandra Oszczęda (IFP UWr), Rimvydas Petrauskas (Uniwersytet Wileński), Przemysław Romaniuk (IPN), Gintautas Sliesoriūnas (IHL, Wilno), Alaksiej Szałanda (IH NAN Białorusi), Dominik Szulc (IH PAN), Adam Szweda (IHiA UMK)