Redakcja:

Urszula Augustyniak (Uniwersytet Warszawski)

Andrzej Buczyło - sekretarz redakcji (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

Joanna Kunigielis - sekretarz redakcji (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

Henryk Lulewicz (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

Jakub Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński)

Andrzej Rachuba (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

Andrzej Zakrzewski - redaktor naczelny (Uniwersytet Warszawski)