Rocznik Lituanistyczny, t. II, 2016

Studia

p007 0 00 01Spis treści

  

p007 0 00 01S.C. Rowell, War and Piety in the Grand Duchy of Lithuania in the Late Middle Ages

p007 0 00 01 Wojciech Budzisz, Spadkobiercy wojewody wileńskiego Dowgirda

 

p007 0 00 01Andrea Mariani, Duszpasterstwo jezuitów nieświeskich w XVII–XVIII wieku. Między ideałem potrydenckim a lokalnymi uwarunkowaniami

p007 0 00 01Hanna Paulouskaya, O czym milczą kroniki klasztorów grodzieńskich (II połowa XVII – XVIII wiek)

p007 0 00 01Tomasz Szwaciński, Tumult wileński 1755 roku i jego reperkusje

 

p007 0 00 01Monika Jusupović, Uczestnicy sejmików kowieńskich w czasach Augusta III i Stanisława Augusta Poniatowskiego – teoria i praktyka

p007 0 00 01Jonas Drungilas, Szukając przodków. Poszukiwanie rodowodu przez podkomorzego żmudzkiego Jakuba Ignacego Nagórskiego w II połowie XVIII wieku

 

Historiografia

p007 0 00 01Mathias Niendorf, Wielkie Księstwo Litewskie w historiografii niemieckiej. Podstawy, prace, perspektywy

p007 0 00 01Jūratė Kiaupienė, Obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego w wielotomowej syntezie „Historia Litwy”

p007 0 00 01Zigmantas Kiaupa, Bibliografia prac historyków litewskich dotyczących historii Wielkiego Księstwa Litewskiego za lata 1990–2015


p007 0 00 01Lubou Kozik, Białoruska historiografia Wielkiego Księstwa Litewskiego po 1991 rokup007 0 00 01 Recenzje

 

Jan Tęgowski, Rodowód kniaziów Świrskich do końca XVI wieku (Wojciech Budzisz)

Grażyna Rutkowska, Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440–1492
(Wojciech Budzisz)

Tomasz Kempa, Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku (Grzegorz Błaszczyk)

Eberhard Windecke, Imperatoriaus Zigmanto knyga (Jūratė Kiaupienė)

Wartościowe źródła do historii Kościoła katolickiego na Litwie (Sławomir Godek)

Ramunė Smigelskytė-Stukienė, Michał Kleofas Ogiński. Politician, Diplomat and Minister (1786–1794) (Richard Butterwick-Pawlikowski)

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių instrukcijos (1788–1790)
(Ramunė Šmigelskytė-Stukienė)

Kronika

p007 0 00 01Międzynarodowa Konferencja Naukowa „II Statut Litewski: Terytorium Themis i Clio”, Wilno, 17–18 listopada 2016 roku (Jan Jerzy Sowa)

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów